youtube

Śladami I wojny światowej między Rabą a Dunajcem

Śladami I wojny światowej między Rabą a Dunajcem

Jerzy Jasonek

2017-11-19

Garduła Krzysztof , Ogórek Leszek, Śladami I wojny światowej między Rabą a Dunajcem, Kraków 1988 


Kolejną wartą polecenia pozycją jest broszura Krzysztofa Garduły i Leszka Ogórka. Pozycja ta została wydana w 1988 roku i to w niewielkim nakładzie, więc w zasadzie jest niemożliwa do zdobycia, mi sztuka ta się udała dzięki uprzejmości autora - Krzysztofa Garduły. W niewielkiej książeczce znajdziemy informacje na temat przebiegu operacji limanowsko-łapanowskiej i krótkie opisy cmentarzy znajdujących się na obszarze między Rabą a Dunajcem. Opisy stanu cmentarzy są już oczywiście nieaktualne, ale na pewno warto zapoznać się z tą pozycją, a szczególnie z bardzo dokładnym opisem przebiegu walk w grudniu 1914 roku w ramach wspomnianej wyżej wielkiej operacji wojskowej, dzięki której udało armii austro-węgierskiej wyprzeć wojska rosyjskie spod Krakowa właśnie na linie Dunajca.