youtube

Otwórzcie bramy pamięci. Cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w Małopolsce

Otwórzcie bramy pamięci. Cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w Małopolsce

Jerzy Jasonek

2017-11-19

Partridge Agnieszka, Rafał Korzeniowski, Otwórzcie bramy pamięci. Cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w Małopolsce, Kraków: LETTRA-GRAPHIC 2005. 
Piękny album zdjęcie uzupełniony o pewne informacje o genezie i symbolice cmentarzy. Zdjęcia autorstwa Rafała Korzeniowskiego są na pewno bardzo ładne i warte obejrzenia. Dobrej dokumentacji zdjęciowej obecnego stanu cmentarzy nie ma w żadnej z wyżej wymienionych pozycji, więc choćby tylko z tego powodu warto tą książkę zobaczyć. Jeśli zaś chodzi o informacje w niej zawarte to w zasadzie nic nowego ta pozycja nie wnosi, choć warty uwagi jest na pewno rozdział poświęcony symbolice elementów cmentarzy - pomników, krzyży, obrazów. Autorka wybiera cmentarze najciekawsze, więc nie ma tu informacji (zdjęć) o wszystkich istniejących obiektach.