youtube

Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915

Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915

Jerzy Jasonek

2017-11-19

W końcu udało mi się też dotrzeć na podstawowego źródła dotyczącego Zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych, czyli do albumu R. Brocha i H. Hauptmanna, „Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915”, przekład filologiczny Henryk Sznytka, opracowanie, wstęp i przypisy Jerzy J. P. Drogomir, wydawca wydania polskiego: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1996. Książka ta w zasadzie jest niemożliwa do kupienia, jej fragmenty czytałem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Pozycję tą napisał prawdopodobnie Hans Hauptmann i została wydana w roku 1918, jeszcze przed zakończeniem akcji budowy cmentarzy. Polskie tłumaczenie albumu pojawiło się właśnie w roku 1996, niestety w bardzo małym nakładzie. W książce tej omówione są wszystkie cmentarze zbudowane przez Oddział Grobów Wojennych w Krakowie. Niektóre, większe i ciekawsze obiekty omówione są szerzej, łącznie ze zdjęciami i szkicami. Obiekty mniejsze umówione są bardzo skrótowo, z podaniem drogi dojazdowej od najbliższej stacji kolejowej i krótką charakterystyką samego obiektu. Pozycja bardzo ciekawa, choć nie do końca zgodna ze stanem faktycznym, niektóre obiekty zostały opisane, na podstawie planów budowy, a faktyczna realizacja dość często była inna.