youtube

383 - Kraków (Wróblowice)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 383 - Kraków (Wróblowice)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 383 - Kraków (Wróblowice)

Jerzy Jasonek

2018-05-27

Cmentarz nr 383 to pojedyncza mogiła otoczona obecnie drewnianym płotkiem. Na mogile znajduje się współczesna tabliczka z napisem „Nieznany żołnierz 1914-1916; Cmentarz wojskowy 383”

Cmentarz znajduję się przy ulicy Bochnaka w Krakowie - Wróblowicach, niedaleko kościoła we Wróblowicach. Można dojechać jadąc od kościoła drogą prowadzącą w górę (ul. Wróblowicka), a następnie skręcić w lewo w ulicę Bochnaka - mogiła widoczna w lasku po prawej stronie w odległości jakiś 50 metrów od drogi. Można tu też trafić skręcając w lewo z ulicy Myślenickiej w ulicę Bochnaka - droga wiedzie w górę i z lewej stronie prawie przy samym szczycie wzgórza widoczny jest cmentarz.

W 2018 roku odwiedziłem cmentarz ponownie, wygład zasadniczo się zmienił, pojawiły się krzyże na wzór krzyży z okresu budowy cmentarza, ale wokół cmentarza pojawiły się też jakieś dziwne plakaty i oznaczenia.

Galeria zdjęć

Zdjęcia archiwalne

Załączone artykuły

Zapraszam do dyskusji

Dane cmentarza

Numer cmentarza: 383

Lokalizacja: Kraków (Wróblowice)

Projektant: bd.

Ostatnia wizyta: 2018-05-27 - rowerem

GPS: bd., bd.

Pochowani: Prawdopodobnie 2 żołnierzy

Daty śmierci: bd.

Źródło danych: J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 3, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005.