youtube

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Szukaj w archiwach

Jerzy Jasonek

2017-12-03

Przez ostatnie kilka lat, nie specjalnie interesowałem się tematyką cmentarzy wojennych, odwiedzałem co prawda same cmentarze, ale raczej rzadko przeglądałem zasoby internetu w poszukiwaniu informacji na ich temat.

Tym czasem okazało się, że przez te kilka lat w sieci wyrosło potężne narzędzie mogące ułatwić dotarcie do informacji, które do tej pory były zarezerwowane tylko dla najwytrwalszych badaczy, grzebiący po archiwalnych aktach. Dziś można sobie w nich "pogrzebać" w czasie wolnym w zaciszu własnego pokoju - no oczywiście jak dzieci pójdą już spać:)

Na stronie szukajwarchiwach.pl znajdziemy zespół o nazwie 29/275/0 Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie w którym znajdziemy bardzo obszerną wiedzę o cmentarzach wojennych. Warto jednak zaznaczyć, że w sieci nie znajdziemy jeszcze pełnego zbioru, jak możemy przeczytać w metryce, zeskanowano 6,3 mb z 10,3 mb (65 ze 101 j.a).

Ja na razie przeglądnąłem niewielką część tego archiwum - głównie pod kątem cmentarz wojennych w mojej okolicy (Gmina Niepołomice) i już znalazłem kilka ciekawych informacji. Zespół zawiera korespondencje wydziału z okresu wojny, ale również dane powojenne do 1923 roku. Są też spisy poległych, mapki, szkice i oczywiście zdjęcia - choć akurat po zdjęciach widać, że opracowanie internetowe jest jeszcze niepełne, ponieważ w różnych opracowaniach pojawiały się zdjęcia, których w skanach z archiwum nie ma.

Narzędzie jest jednak potężne i pewnie z czasem zostanie jeszcze uzupełnione, na pewno warto do niego sięgnąć szukając informacji o cmentarzach.

UWAGA: archiwa są obecnie dostępne pod adresem: www.szukajwarchiwach.gov.pl

Zapraszam do dyskusji