youtube

376 - Suchoraba

Cmentarz wojenny z I wojny nr 376 - Suchoraba

Cmentarz wojenny z I wojny nr 376 - Suchoraba

Jerzy Jasonek

2018-08-15

Cmentarz nr 376 położony jest przy drodze Zabłocia do Suchoraby (droga równoległa do drogi nr 4). Cały cmentarz jest ogrodzony, współczesnym metalowym płotkiem powieszonym pomiędzy oryginalnymi betonowymi słupkami, wejście zagrodzone grubym łańcuchem. Na cmentarzu nie ma wyraźnie zaznaczonych kwater grobowych, miejsca pochówku oznaczone są poprzez niskie obeliski z małymi krzyżami austriackimi i rosyjskimi, jeden krzyż według innego wzoru, na krzyżach daty 1914 i 1915. Centralnym punktem cmentarza jest betonowy krzyż z nałożony na jego lico dużym żeliwnym krzyżem austriackim, data na krzyżu 1915. Pod krzyżem oryginalna tablica z napisem w języku niemieckim :

Na zachodniogalicyjskich polach bitewnych zostało wybudowanych 
w latach wojny światowej 1916-1917
przez c.k. Komendę Wojskową w Krakowie
pod dowództwem gen. dyw. Brandnera Edlera von Wolfzahn 
378 cmentarzy wojennych 
- z tego w obrębie c.k. powiatu wielickiego - 4 cmentarze.

Tłumaczenie tekstu podałem za Krzysztofem Gardułą i Leszkiem Ogórkiem, Śladami I wojny światowej między Rabą a Dunajcem. W innych tłumaczeniach zamiast słów dotyczących powiatu, mówi się raczej o terenie działania komendy rejonowej w Wieliczce, choć w zasadzie te obszary się pokrywały. Napis na cmentarzu w Suchorabie mówi o 4 cmentarzach, jednak w rezultacie powstały jeszcze 4 dodatkowe cmentarze na terenie działania c.k. Komendy Rejonowej w Wieliczce. Z ciekawostek warto wspomnieć, że cytowanej wyżej pracy Garduły i Ogórka, jest mowa o zniszczony ogrodzeniu z rur znajdujących się pomiędzy ośmiobocznymi słupkami. Rury te musiano w czasie ostatniego remontu zastąpić obecnym metalowym płotkiem. Cmentarz jest w stanie dobrym, odnowiony i zadbany. 

Galeria zdjęć

Załączone artykuły

Zapraszam do dyskusji

Dane cmentarza

Numer cmentarza: 376

Lokalizacja: Suchoraba

Projektant: Gustaw Ludwig

Ostatnia wizyta: 2018-08-15 - rowerem

Pochowani: wg. danych zbiorczych 43 pochowanych - na pewno 2 Austriaków, pozostali pochowani nieustaleni.

A - 2;

Daty śmierci: bd.

Źródło danych: J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 3, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005.