youtube

268 - Radłów (cm. parafialny)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 268 - Radłów (cm. parafialny)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 268 - Radłów (cm. parafialny)

Jerzy Jasonek

2008-08-07

Cmentarz nr 268 w Radłowie znajduje się na terenie cmentarza parafialnego. Przed kościołem w Radłowie należy skręcić w lewo (jadą w od Rynku), cmentarz parafialny znajduje się jakieś 500 metrów od kościoła.

Jest to średniej wielkości obiekt na planie nieregularnego wieloboku, nie posiada ogrodzenia. Ma samym środku cmentarza umiejscowiono pomnik centralny w postaci masywnego postumentu zwieńczonego betonowym krzyżem, na postumencie tablica inskrypcyjna z napisem w języku niemieckim „Zatrzymaj się ! Może wśród nas jest ten, którego kochałeś.” Wokół pomnika centralnego znajdują się mogiły, na których stoją niewielkie cokoliki z tabliczkami imiennymi, na ich szczycie znajdują się żeliwne krzyże czterech typów: krzyże maltańskie - austriackie i niemieckie, krzyże loterańskie - rosyjskie oraz kilka krzyży projektu Mayra dla żołnierzy niemieckich. Na tabliczkach imiennych można zauważyć polskie nazwiska. Stan cmentarza dobry, choć na jego teren coraz wyraźniej wdzierają się nagrobki cywilne. Przy alejce prowadzącej do pomnika centralnego znajduje się współczesna tabliczka z napisami w języku polski i niemieckim informująca o liczbie żołnierzy pochowanych na cmentarzu.

Zapraszam do dyskusji

Dane cmentarza

Numer cmentarza: 268

Lokalizacja: Radłów (cm. parafialny)

Projektant: Robert Motka

Ostatnia wizyta: 2008-08-07 - rowerem

Pochowani: 60 +1 Austriaków, 40 Niemców, 7 Rosjan - 95 żołnierzy znanych z nazwiska.

Daty śmierci: 20 XII 1914 do 7 V 1915

Źródło danych: J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 3, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005.