youtube

Austriackie cmentarze wojenne w Galicji z lat 1914-1918

Austriackie cmentarze wojenne w Galicji z lat 1914-1918

Jerzy Jasonek

2017-12-16

Ostatnio udało mi się zakupić książkę, która dziś można nazwać już archiwalną. Niewielka, bo około 40 stronicowa broszurka autorstwa Jana Schuberta została wydana w 1992 roku przez Krakowski Oddział Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Książce skrótowo opisane są działania wojenne w Galicji oraz działalność Oddziału Grobów Wojenny w Krakowie.