youtube

393 - Górka Kościelnicka (koło kościoła)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 393 - Górka Kościelnicka (koło kościoła)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 393 - Górka Kościelnicka (koło kościoła)

Jerzy Jasonek

2017-06-04

Cmentarz nr 393 w Górce Kościelnickiej znajduję się za drewnianym kościołem, przy drodze prowadzącej na cmentarz. Przy drodze Górka Kościelnicka - Czulice, znajduję się tabliczka kierująca nas do zabytkowego (XVII wiek) kościoła pw. Wszystkich Świętych, będącego obiektem na szlaku architektury drewnianej. Dojście do cmentarza przez główną bramę do kościoła, lub przez bramkę z drugiej strony kościoła - dojazd przez parking przykościelny.

Z samego cmentarza pozostała tylko ściana pomnikowa, flankowana po obu stronach pylonami, na których znajdują są wieńce i wnęki - obecnie puste. Na środku ściany pomnikowej znajduje się stylizowany drewniany krzyż z koroną cierniową w środku której znajduje się napis IHS*. Bezpośrednio pod krzyżem znajduje się duży betonowy wieniec pośrodku, którego umiejscowiono rzeźbę czapki żołnierskiej. Stan cmentarza dobry - obiekt odnowiony, choć nie wiadomo czy teren cmentarza nie był kiedyś większy - obecnie ograniczony do opisanej ściany pomnikowej i niewielkiej rabaty z posadzonymi kwiatkami.

*podczas mojej ostatniej wizyty brakowało tego elementu, mam nadzieje, że został zabrany w celu np. przeprowadzenia konserwacji a nie zniknął na dobre (doskonale jest widoczny na zdjęciach z 2009 r.)

Galeria zdjęć

Zdjęcia archiwalne

Zapraszam do dyskusji

Dane cmentarza

Numer cmentarza: 393

Lokalizacja: Górka Kościelnicka (koło kościoła)

Projektant: Hans Mayr (?)

Ostatnia wizyta: 2017-06-04 - rowerem

GPS: 50°06′29,0 N; 20°10′04,9 E ,

Pochowani: 41 pochowanych (27 znanych)

A - 41;

Daty śmierci: 17-20.11.1914

Źródło danych: J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 3, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005.