youtube

388 - Kraków (cm. Rakowicki)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 388 - Kraków (cm. Rakowicki)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 388 - Kraków (cm. Rakowicki)

Jerzy Jasonek

2018-10-12

Cmentarz nr 388 składa się z 3 kwater, z czego dwie są zlokalizowane na cmentarzu Rakowickim, a trzecia znajduje się na cmentarzu wojskowym przy ulicy Prandoty. Kwatery na cmentarzu Rakowickim zaprojektował Hans Mayr, natomiast kwaterę na cmentarzu wojskowym zaprojektował inż. Hupert. Kwatera oznaczona numerem dwa znajduję się zaraz na lewo od wejścia przy ulicy 29 Listopada. Kwatera numer jeden zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Żelaznej - alejką na prawo od wyżej wspomnianego wejścia na cmentarz. Natomiast kwatera numer trzy znajduję się na lewo od alejki prowadzącej od wejścia przy ulicy Prandoty (cmentarz wojskowy).

Na cmentarzu tym są pochowani żołnierze, którzy zginęli w czasie walk na początku wojny i zmarli w szpitalach do roku 1918 - ci żołnierze znajdują się w spisie Drogomira. Na cmentarzu - w obrębie kwater 1-3 znajdują się też groby żołnierzy Wojska Polskiego z garnizonu krakowskiego zmarłych w okresie międzywojennym, lotników alianckich zmarłych w okresie wojny światowej oraz groby osób cywilnych. Przy alejce pomiędzy kwaterami 1 i 2 znajduje się również sarkofag - grobowiec gen. Zielińskiego oraz żołnierzy Pułku Ułanów Rokitniańskich.
Cmentarze I Wojny Światowej w Galicji Zachodnia, Oktawian Duda, Warszawa 1995, s. 393-394.

Kwatera nr 1 - zdjęcia od 40 do 102

Kwatera nr 2 - zdjęcia od 103 do końca

Kwatera nr 3 - zdjęcia od 1 do 39

Załączone artykuły

Zapraszam do dyskusji

Dane cmentarza

Numer cmentarza: 388

Lokalizacja: Kraków (cm. Rakowicki)

Projektant: Hans Mayr / inż. Hupert

Ostatnia wizyta: 2018-10-12 - samochodem

GPS: bd., bd.

Pochowani: 4 942 - ustalonych znanych żołnierzy (Frodyma - 6 585 żołnierzy)

Daty śmierci: 1914-1918

Źródło danych: J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 3, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005.