youtube

366 - Limanowa (stary cm. paraf.)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 366 - Limanowa (stary cm. paraf.)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 366 - Limanowa (stary cm. paraf.)

Jerzy Jasonek

2017-12-30

Cmentarz nr 366 w Limanowej znajduje się na starym cmentarzu parafialnym przy ulicy Szewskiej. Przy drodze prowadzącej do Rynku w Limanowej współczesna tabliczka z napisem „Kwatery wojenne z I i II wojny.”

Kwatera wojenna na planie prostokąta, nieogrodzona (dawniej otoczona betonową balustradą). Pomnik centralny w postaci kamiennej ściany, zwieńczonej dwuspadowo. Na środku ściany znajduje się półokrągła nisza, przykryta drewnianym daszkiem na którym umieszczono trzy krzyże - jeden duży na środku i dwa mniejsze po bokach. Wewnątrz niszy obraz Chrystusa pochylającego się nad rannym żołnierzem na polu bitwy autorstwa Franciszka Mrażka. Po bokach alejek prowadzących w stronę pomnika centralnego znajdują się pola grupowe z niskimi cokolikami na których umieszczone są małe krzyże austriackie. Przez środek cmentarza nagrobki z większymi cokolikami a na nich krzyże listwowe.

Na cmentarzu pochowani są również żołnierze ruchu oporu, ofiary represji z okresu okupacji hitlerowskiej oraz funkcjonariusze MO polegli w latach powojennych. Stan cmentarza dobry, choć na pewno szkoda, że nie zachował się on w oryginalnym stanie.

Jak podaje Frodyma: „Cmentarz nr 366 w pierwotnym zamyśle miał być reprezentacyjnym obiektem X okręgu cmentarnego. Architekt zaprojektował więc dla niego bogaty wystrój, obejmujący m.in. wysoką na 15 m kaplicę. Można przypuszczać, że projekt odwoływał się do stylu starosłowiańskiego, charakterystycznego dla Dušana Jurkovica, kierownika artystycznego okręgu I. Świadczą o tym elementy zrealizowane: nisza z obrazem i ozdobne detale drewniane. W czasie przygotowań do budowy zapadła odgórna decyzja o budowie cmentarza-symbolu na Jabłońcu (obiekt nr 368); tam też przerzucono większość środków materialnych. Również duchowieństwo Limanowej było przeciwne zbyt okazałemu cmentarzowi wojennemu, pragnąc wykorzystać fundusze i siłę roboczą do budowy nowego kościoła (udało się to zresztą osiągnąć, dzięki wstawiennictwu samego Wiednia). Wiele szkiców i projektów wykonanych przez Ludwiga z myślą o cmentarzu w Limanowej wykorzystano później przy budowie innych obiektów

Załączone artykuły

Zapraszam do dyskusji

Dane cmentarza

Numer cmentarza: 366

Lokalizacja: Limanowa (stary cm. paraf.)

Projektant: Gustaw Ludwig

Ostatnia wizyta: 2017-12-30 - samochodem

GPS: bd., bd.

Pochowani: 33(+5) Austriaków, 1 Rosjanin (+?)

Daty śmierci: głównie XII 1914

Źródło danych: J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 3, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005.