youtube

328 - Niepołomice (kirkut żydowski)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 328 - Niepołomice (kirkut żydowski)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 328 - Niepołomice (kirkut żydowski)

Jerzy Jasonek

2017-11-05

Cmentarz oznakowany numerem 328 był kiedyś pojedynczym grobem zlokalizowanym na terenie kirkutu żydowskiego w Niepołomicach. Dojazd do cmentarza żydowskiego od rynku w Niepołomicach ulicą Bocheńską - na której widzimy drogowskazy turystyczne do kirkutu - skręt w prawo w ulicę Bohaterów Getta.

Na terenie cmentarza żydowskiego, znajduję się kilkadziesiąt poniszczonych nagrobków żydowskich. Wśród grobów żydowskich szukałem jakiś elementów charakterystycznych dla cmentarzy wojskowych z okresu I wojny, jednak nic takiego nie znalazłem. Zgodnie z informacjami znalezionymi w pracy Drogomira, pochowano tu Josefa AUSTERWEILA, żołnierza 32 pułku piechoty landsturmu, dokładna data śmierci nie znana. W wydanym przez Stowarzyszenie CRUX GALICIAE zbiorze materiałów z konferencji „Znaki pamięci” - Gorlice 27.10.2007 r., znajduję się artykuł Mirosława Łopaty pt. „Groby żydowskich żołnierzy Wielkiej Wojny w Galicji.” W artykule tym możemy przeczytać: „Był to pojedynczy grób z nagrobkiem w formie płyty betonowej i betonowej macewy, który został zdewastowany wraz z całym cmentarzem podczas okupacji hitlerowskiej. Żołnierz ten jest zidentyfikowany i znany z nazwiska.” Cmentarz na pewno wart jest obejrzenia, ale niestety żadnych śladów po nagrobkach z I wojny tu nie znajdziemy.

Materiały filmowe

Zapraszam do dyskusji

Dane cmentarza

Numer cmentarza: 328

Lokalizacja: Niepołomice (kirkut żydowski)

Projektant: bd.

Ostatnia wizyta: 2017-11-05 - rowerem

GPS: 50°01′37,5 N; 20°13′30,2 E,

Pochowani: 1 Austriak - Josef AUSTERWEIL

Daty śmierci: bd.

Źródło danych: J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 3, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005.