youtube

310 - Leszczyna

Cmentarz wojenny z I wojny nr 310 - Leszczyna

Cmentarz wojenny z I wojny nr 310 - Leszczyna

Jerzy Jasonek

2018-07-29

Cmentarz nr 310 w Leszczynie znajduje się w lasku po prawej stronie drogi 966 w kierunku na Łapanów. Gdy po lewej stronie drogi miniemy kościół to po około 150 metrach po prawej stronie drogi zobaczymy oryginalny słup wskazujący drogę na cmentarz. Drogowskaz znajduję się przed skrzyżowaniem dróg, więc jeśli dojedziemy do skrzyżowania to należy zawrócić. Na sam cmentarz prowadzi wąska dróżka, najpierw przez pola, a później przez lasek, po około 200 metrach od drogi zobaczymy cmentarz po prawej stronie w lesie (około 50 metrów od linii lasu).

Zapraszam do dyskusji

Dane cmentarza

Numer cmentarza: 310

Lokalizacja: Leszczyna

Projektant: Franz Stark

Ostatnia wizyta: 2018-07-29 - rowerem

GPS: bd., bd.

Pochowani: 117 Austriaków, 143 Niemców, 600 Rosjan (202 żołnierzy znanych z nazwiska)

Daty śmierci: 28 XI, 5-12 XII 1914 oraz 29 VII 1915

Źródło danych: J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 3, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005.