youtube

309 - Trzciana (cm. parafialny)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 309 - Trzciana (cm. parafialny)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 309 - Trzciana (cm. parafialny)

Jerzy Jasonek

2018-07-29

Cmentarz nr 309 w Trzcianie znajduje się po prawej stronie drogi z Leszczyny do Trzciany, około 400 metrów przed skrzyżowaniem z drogą prowadzącą do Łąkty Dolnej (przy tym skrzyżowaniu znajduje się Kościół). Na cmentarz prowadzi kilka bram, do kwatery z I wojny najłatwiej trafić przez 3 bramę, przy której za ogrodzeniem ustawiono oryginalny słup informacyjny. Pierwsza (większa kwatera znajduję zaraz za bramą po prawej stronie alejki, a druga kwatera na końcu tej samej alejki również po prawej.

Zapraszam do dyskusji

Dane cmentarza

Numer cmentarza: 309

Lokalizacja: Trzciana (cm. parafialny)

Projektant: Franz Stark

Ostatnia wizyta: 2018-07-29 - rowerem

GPS: bd., bd.

Pochowani: 36 Austriaków, 52 Niemców, 97 Rosjan (185 żołnierzy znanych z nazwiska)

Daty śmierci: 5-8(20) XII 1914 oraz 25 IV 1915

Źródło danych: J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 3, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005.