youtube

283 - Łętowice

Cmentarz wojenny z I wojny nr 283 - Łętowice

Cmentarz wojenny z I wojny nr 283 - Łętowice

Jerzy Jasonek

2018-07-09

Cmentarz nr 283 znajduje  się w Łętowicach to niewielki obiekt znajdujący się w centrum wsi po lewej stronie drogi nr 975 do Bogumiłowic i Wierzchosławic. Cmentarz ma kształt prostokąta ogrodzonego niskimi słupkami i rozpiętymi pomiędzy nimi metalowymi rurami, z wejściem w formie zaokrąglonego pełnego muru z kutą bramką. Cmentarz został założony przy istniejącej przydrożnej kapliczce i to właśnie ta kapliczna znajduję się na wprost bramki, elementem centralnym jest jednak znajdujący się w tylnej części cmentarza stylizowany betonowy krzyż umieszczony na postumencie będącym fragmentem ogrodzenia. W postumencie pod betonowym krzyżem jest wnęka na tablicę, niestety żadnej tablicy nie ma. Na cmentarzu mamy nagrobki z dużymi ażurowami krzyżami Ludwiga według wzoru niemieckiego, znajdują się one w narożnikach cmentarza, trzy krzyże są złamane, skrócone i skręcone śrubami, tylko krzyż na prawo od pomnika centralnego zachował się w całości. Na jednym z postumentów pod dużym krzyżem zachowała się kompletnie nieczytelna tabliczka. Na cmentarzu występują również nagrobki, na których postawiono małe krzyże Ludwiga umieszczone na niskich cokolikach, nagrobki otoczone są betonowymi krawężnikami.

Ostatnie zdjęcie w galerii to skan, książki Drogomira, zdjęcie przedstawia cmentarz w Łętowicach w roku 1918. Wyraźnie widać, że cmentarz nie był jeszcze dokończony, na mogiłach ustawione są drewniane krzyże, a postumenty przygotowane pod duże krzyże żeliwne są jeszcze puste, nie mnie jednak to zdjęcie potwierdza że cmentarz 283 zachował do dzisiaj praktycznie w oryginalnym kształcie.

Galeria zdjęć

Załączone artykuły

Zapraszam do dyskusji

Dane cmentarza

Numer cmentarza: 283

Lokalizacja: Łętowice

Projektant: Robert Motka

Ostatnia wizyta: 2018-07-09 - rowerem

GPS: 49°59′52,9 N; 20°51′13,6 E,

Pochowani: 2 Austriaków, 15 Niemców (16 znanych z nazwiska)

Daty śmierci: 01.1915 - 04.1915 (jeden żołnierz 1914)

Źródło danych: J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 3, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005.