youtube

270 - Bielcza (cm. parafialny)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 270 - Bielcza (cm. parafialny)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 270 - Bielcza (cm. parafialny)

Jerzy Jasonek

2008-08-07

Cmentarz nr 270 w Bielczy położony jest na cmentarzu parafialnym znajdującym się po lewej stronie drogi do Radłowa.

Jest to niewielki obiekt, zaprojektowany na planie prostokąta, obecnie otoczony przez współczesne ogrodzenie ze stalowych rur, małymi stylizowanymi krzyżami maltańskimi na narożnych słupkach. Zachowały się niektóre oryginalne słupki ogrodzeniowe - są to szerokie betonowe słupki z płaskorzeźbą krzyża. Wejście na cmentarz przez dwie stalowe, kute bramki pomiędzy którymi znajduje się betonowy postument z dużym krzyżem betonowym na którego licu wtopiono duży krzyż żeliwny typu austriackiego, na krzyżu data 1914. Na wprost wejścia pomnik centralny w postaci kamiennego obelisku na którego licu znajduje się mały krzyż maltański typu niemieckiego z datą 1914, a poniżej tablica z napisem „Grób bohaterów 1915.” Na grobach cokoły, na których ustawiono krzyże żeliwne trzech typów zarówno dużych jak i małych, wśród krzyży małych przeważają krzyże maltańskie na wzór niemiecki. Na cokołach mocno zniszczone tabliczki imienne. Stan cmentarza średni, większość elementów na czele z krzyżem matlańskim na pomniku centralnym wymaga odnowienia.

Ciekawostką jest fakt, że zgodnie z przewodnikiem Frodymy, leżą tu żołnierze którzy zginęli w roku 1915, Frodyma podaje też, że na krzyżu maltańskim wtopionym w obelisk widnieje data 1915, podczas gdy na moich zdjęciach wyraźnie widać datę 1914. Taką samą datę widać też na małych i dużych krzyżach żeliwnych typu niemieckiego oraz dużym krzyżu typu rosyjskiego i dużym krzyżu austriackim umiejscowionym pomiędzy bramkami wejściowymi. Na pozostałych krzyżach typu austriackiego jest już data 1915. Ciekawe skąd ta rozbieżność ?

Zapraszam do dyskusji

Dane cmentarza

Numer cmentarza: 270

Lokalizacja: Bielcza (cm. parafialny)

Projektant: Robert Motka

Ostatnia wizyta: 2008-08-07 - rowerem

Pochowani: 10 Austriaków, 35 Niemców, 6 Rosjan - 42 żołnierzy znanych z nazwiska.

Daty śmierci: XII 1914 oraz III-V 1915

Źródło danych: J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 3, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005.