youtube

203 - Tarnów - Krzyż (cm. komunalny)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 203 - Tarnów - Krzyż (cm. komunalny)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 203 - Tarnów - Krzyż (cm. komunalny)

Jerzy Jasonek

2011-06-05

Cmentarz 203 był kwaterą poświęconą żołnierzom rosyjskim i do chwili obecnej pozostał tylko betonowy dwuramienny krzyż, cała kwatera została zniszczona i zajęta przez pochówki cywilne, tak ciasno że miałem problem z dojściem do pomnika. Co więcej pomnik pełni obecnie rolę grobu gen. Mikołaja Junakiwa Szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Ministra spraw wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej - rządu URL na wychodźstwie, którego pochowano tu w roku 1931, nie ma natomiast żadnych oznaczeń, że jest to miejsce cmentarza wojennego.

Prawdopodobnie pochowano tu żołnierzy zmarłych w pobliskim lazarecie znajdującym się na terenie miejscowej szkoły, po powstaniu parafii w Krzyżu, cmentarz przekształcono w parafialny (1925 rok) - obecnie jest to obiekt komunalny.

Z informacji które znalazłem na stronie M. Łopaty, wynika że kwatera wojenna był z czasem zajmowana przez pochówki cywilne, co doprowadziło do sytuacji jaką mamy obecnie. Podobno na rok 1939 planowano ekshumację pochowanych tu żołnierzy i przeniesienie ich na cmentarz nr 200 - nie doszło jednak do tego na wskutek wybuchu wojny. Jak pisze Łopata jeszcze w roku 1954 kwatera była ogrodzona metalowymi rurami rozpięty pomiędzy betonowymi słupkami, widoczne też były nagrobki żołnierzy, jeszcze 1988 widoczny był jeden słupek ogrodzenia. Ostatecznie jak pisałem powyżej z kwatery wojennej zachował się tylko pomnik centralny, który na dodatek pełni obecnie całkiem inna funkcję niż pierwotnie i w żaden sposób nie wskazuję na miejsce pochówku żołnierzy z I wojny.

Galeria zdjęć

Zapraszam do dyskusji

Dane cmentarza

Numer cmentarza: 203

Lokalizacja: Tarnów - Krzyż (cm. komunalny)

Projektant: Heinrich Scholz

Ostatnia wizyta: 2011-06-05 - rowerem

GPS: 50°02′06,8 N; 20°59′36,0 E ,

Pochowani: Rosjanie: 35, znany tylko jeden - zgsf. Jeremij Kowtun, S.B. 36, zm. 02.01.1915

Daty śmierci: 02.01.1915 (dotyczy tylko jednego żołnierza)

Źródło danych: J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 2, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2003.