youtube

352 - Marcinkowice

Cmentarz wojenny z I wojny nr 352 - Marcinkowice

Cmentarz wojenny z I wojny nr 352 - Marcinkowice

Jerzy Jasonek

2012-06-16

Cmentarz w Marcinkowicach, osobna kwatera w granicach cmentarza parafialnego..

Zapraszam do dyskusji

Dane cmentarza

Numer cmentarza: 352

Lokalizacja: Marcinkowice

Projektant: Gustaw Ludwig

Ostatnia wizyta: 2012-06-16 - samochodem

GPS: bd, bd

Pochowani: 28 Austriaków, 5 Rosjan - 26 żołnierzy znanych z nazwiska

Daty śmierci: 12.1914 - 01.1915

Źródło danych: J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 3, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005