youtube

369 - wzgórze Golców - Stara Wieś

Cmentarz wojenny z I wojny nr 369 - wzgórze Golców - Stara Wieś

Cmentarz wojenny z I wojny nr 369 - wzgórze Golców - Stara Wieś

Jerzy Jasonek

2012-07-27

Cmentarz położony w malowniczeń scenerii na zboczu wzgórza Golców przy niebieskim szlaku turystycznym. 

Zapraszam do dyskusji

Dane cmentarza

Numer cmentarza: 369

Lokalizacja: wzgórze Golców - Stara Wieś

Projektant: Gustaw Ludwig

Ostatnia wizyta: 2012-07-27 - rowerem

GPS: bd, bd

Pochowani: 47 Austriaków, 32 Rosjan - 15 żołnierzy znanych z nazwiska

Daty śmierci: 9-18 XII 1914

Źródło danych: J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 3, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005