youtube

299 - Lipnica Murowana (cm. parafialny)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 299 - Lipnica Murowana (cm. parafialny)

Cmentarz wojenny z I wojny nr 299 - Lipnica Murowana (cm. parafialny)

Jerzy Jasonek

2018-03-25

Cmentarz nr 299 w Lipnicy Murowanej znajduję się na cmentarzu parafialnym koło zabytkowego kościoła św. Leonarda, od centrum Lipnicy prowadzą znaki do kościoła.

Cmentarz został zaprojektowany na planie kwadratu, ogrodzony jest betonowymi słupkami między którymi znajdują się stalowe rury. Wejście na cmentarz zagrodzone grubym łańcuchem rozciągniętym pomiędzy słupkami. Na tym cmentarzu nie występuję element centralny, nagrobki otoczone są betonowymi krawężnikami, na kilku nagrobkach występują duże krzyże jedno i dwuramienne, a na pozostałych cienkie krzyże prętowe zarówno jedno i jak dwuramienne. Na cmentarzu pochowani są dwaj żołnierze Legionów, na ich nagrobkach płyty betonowe z wypisanymi nazwiskami. Stan cmentarza dobry.

Zdjęcia archiwalne

Zapraszam do dyskusji

Dane cmentarza

Numer cmentarza: 299

Lokalizacja: Lipnica Murowana (cm. parafialny)

Projektant: Franz Stark

Ostatnia wizyta: 2018-03-25 - rowerem

GPS: bd., bd.

Pochowani: 62 żołnierzy (7 znanych) w tym 2 żołnierzy legionów

A - 10; R - 52;

Daty śmierci: 22 XII 1914 (znana data śmierci tylko 1 żołnierza)

Źródło danych: J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 3, Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2005