Cmentarze wojenne
Strona g艂贸wna | Odwiedzone cmentarze | Linki | 殴r贸d艂a | Mapa
 Cmentarz wojenny z I wojny 艣wiatowej nr 326

Numer cmentarza: 326
Lokalizacja: Niepo艂omice - okr臋g IX Bochnia
Projektant: Franz Stark
Odwiedzony: 2011-12-23 - rowerem
Lokalizacja (gps): 50掳02′43,2 N; 20掳12′44,8 E
Cmentarz na mapie: zobacz


Dane
Pochowani: 7 Austriak贸w
Data 艣mierci: bd.

殴r贸d艂o danych:
J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) : wykazy poleg艂ych i zmar艂ych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej. T. 3, Tarn贸w : Muzeum Okr臋gowe, 2005.


Cmentarz nr 326 to pojedyczny betonowy krzy偶, bez 偶adnych element贸w graficznych - chyba zosta艂y zniszczone. Krzy偶 znajduj臋 si臋 naprzeciwko by艂ej stacji PKP w Niepo艂omicach, w pobli偶u skrzy偶owania ulic Kolejowej i Wimmera - 艂atwo widoczny z drogi.

Jak podaje Frodyma „Mogi艂a dawniej ogrodzona by艂a 艂a艅cuchem na niskich betonowych s艂upkach. Dzi艣 pozosta艂 po niej tylko betonowy krzy偶 centralny. Szcz膮tki poleg艂y ekshumowano w latach 30-tych i przeniesiono na cmentarz nr 327”.

W ksi膮偶ce Oktawiana Dudy znajdziemy nast臋puj膮cy opis cmentarza "Po艂o偶ony w pobli偶u stacji kolejowej. Na planie prostok膮ta zbli偶onego do kwadratu. Pierwotnie ogrodzony betonowymi s艂upkami po艂膮czonymi barierami ze zdwojonych 偶elaznych rur. Wej艣cie na osi za艂o偶enia od strony po艂udniowej. Na wprost wej艣cia, w lini ogrodzenia p贸艂nocnego, na dwustopniowej podstawie krzy偶 o profilowanych zako艅czeniach ramion, z na艂o偶onych na skrzy偶owanie ramion ma艂ym krzy偶em malta艅skim typu austriackiego.

W jednej mogile zbiorowej pochowano kilku 偶o艂nierzy austro-w臋gierskich. Cmentarz zlikwidowany w latach 1926/27, poch贸wki ekshumowano na cmentarz nr 327 w Niepo艂omicach. Pozosta艂 tylko uszkodzony betonowy krzy偶 聽centralny."

Zdj臋cia, kt贸re ostatnio zamie艣ci艂em wydaj膮 si臋 potwierdza膰 opis Dudy, na skrzy偶owaniu ramion krzy偶a wida膰 艣lady po ma艂ym krzy偶u ludwiga wed艂ug wzoru austriackiego, a po jego boka wida膰 艣lady po dw贸ch rz臋dach rur.
Je秎i si阦niemy do albumu Brocha i Hauptmanna to znajdziemy tam nast阷uj眂 notatk "Nr 326 Gr骲 masowy ko硂 Niepo硂mic. Wykonanie: Rury 縠lazne mi阣zy betonowy filarami. Betonowy krzy. Kute krzy縠 nagrobne."

Je秎i uwa縩ie przejrzymy album Brocha i Hauptmanna na stronie drugiej znajdziemy zdj阠ie, kt髍e umie禼i砮m w galerii, podpis pod zdj阠iem brzmi: "Ozdobiony przez oddzia wojskowy, gr骲 masowy ko硂 Niepo硂mic." Nie jest oczywi禼ie nigdzie napisane, 縠 w miejscu widocznym na zdj阠iu powsta p蠹niej cmentarz 326, ale ja osobi禼ie uwa縜m, 縠 jest to ca砶iem prawdopodobne.

Na pewno nie jest miejsce w kt髍ym powsta 327, gdy jest to kwatera na cmentarzu parafialny istniej眂ym ju od XVIII wieku, a na zdj阠iu mogi砤 zlokalizowana jest na pustym otwartym terenie. Nie jest to na pewno miejsce cmentarza 328, gdy by砤 to pojedyncza mogi砤 na kirkucie 縴dowskim. Nie jest to cmentarz 325 na Sitowcu, bo on powsta w lesie przy pomniku przyrody - D眀 Batorego. Nie jest to te cmentarz 329 w Podborzu, gdy on powsta ko硂 istniej眂ej ju kapliczki. Pozostaje jeszcze mo縧iwo舵, 縠 miejsce przedstawione na zdj阠iu nie znajdowa硂 w 縜dnym z miejsc w kt髍ych potem powsta硑 cmentarze wojenne, mogi砤 tymczasowa mog砤 znajdowa si gdzie indziej a p罂niej Oddzia Grob體 Wojennych m骻 przenie舵 cia砤 np. na cmentarz 327.

Jednak moim zdaniem wiele przemawia za tym, 縠 w miejscu mogi硑 widocznej na zdj阠iu m骻 powsta cmentarz nr 326. Na fotografii archiwalnej tu za krzy縠m stoj眂ym przy kopcu-mogile wsadzone jest drzewko, obecnie krzy centralny, kt髍y pozosta z cmentarza 326 znajduje si pod drzewem - samotn lip. W albumie Brocha i Hauptmanna cmentarz nr 326 jest okre秎ony jako "gr骲 masowy ko硂 Niepo硂mic", a zdj阠ie ze strony 2 podpisane jest "Ozdobiony przez oddzia wojskowy, gr骲 masowy ko硂 Niepo硂mic" - mamy wi阠 niew眛pliwe zgodno舵 j陑ykow. Pewn nie禼is硂禼i jest jednak fakt, 縠 cmentarz 326 znajduje si w Niepo硂micach, a nie ko硂 Niepo硂mic - jednak to samo okre秎enie wyst阷uje w obu przypadkach, wi阠 m骻 nast眕i b潮d i miejsce nad Wis潮, oddalone od centrum miasteczka o oko硂 1 kilometr mog硂 zosta okre秎one jako "ko硂 Niepo硂mic". Zdj阠ie mogi硑 robione jest jakby od do硊 kopiec z krzy縠m znajduje si jakby na skarpie. Obecnie tu za drog biegn眂 ko硂 cmentarza, teren bardzo wyra糿ie opada w d蟪, 潮k z krzy縠m znajduje si poni縠j poziomu drogi, ale jak by硂 w 1914-1918 nie do ko馽a przecie wiadomo, gdy budowano drog, kt髍a przecie wyra糿ie wznosi si w kierunku mostu na Wi秎e teren wok蟪 tego miejsca m骻 zosta mocno przekszta砪ony. Na pierwszym zdj阠iu z 2011 roku wida zreszt skarp bardzo podobn do tej na zdj阠iu archiwalnym.

Na koniec moich rozwa縜 zostawi砮m sobie prawdziw pere砶:) M骿 ojciec - Tadeusz Jasonek jest emerytowanym nauczycielem historii, kt髍y w ostatnich latach bada historie Niepo硂mic. W boche駍kim archwiwum zna砤z pismo Wydzia硊 Powiatowego w Bochni do wszystkich Zwierzchno禼i gminnych w powiecie boche駍kim z dnia 28 czerwca 1915 r. - tre舵 pisma. W odpowiedzi na to pismo Urz眃 Miejski w Niepo硂micach wystosowa odpowied datowan na dzie 21 lipca 1915. W tej odr阠znej notatce znajdziemy fragment dotycz眂y mogi硑 na przysi蟪ku idowa, a wi阠 z miejscu p蠹niejszego cmentarza 326: "Na przysi蟪ku idowa 1 woj - lny (?) gr骲 mie禼i 7 縪硁ierzy zmar硑ch na czerwonke, bez napis體."- tre舵 pisma.

Drogomir podaje, 縠 na cmentarzu 326 pochowano 7 縪硁ierzy z czego 6 znanych nazwiska, wydaje si wi阠 niemal pewne, 縠 cmentarz 326 powsta w miejcu mogi硑 znajduj眂e si na przysi蟪ku idowa - opisanej w w/w pi秏ie. Czy jest to miejsce widoczne na zdj阠iu? To chyba na zawsze pozostanie pytaniem.

Moje w眛pliwo禼i budzi fakt, 縠 mogi砤 widoczna na zdj阠iu jest do舵 okaza砤 jak na gr骲 tymczasowy i to jeszcze zbudowany dla 縪硁ierzy, kt髍zy nie zgin阬i w walce, ale umarli na czerwonk. Jednak z drugiej strony zgodnie z podpisem zdj阠ia - gr骲 zosta ozdobiony przez oddzia wojskowy, mo縠 縪硁ierze chcieli godnie pochowa swoich wsp蟪towarzyszy?


Tw贸j komentarz

Imi臋 i nazwisko:
Adres e-mail:
Temat:
Komentarz (wysy艂any mailem do autora strony, nie pojawia si臋 nie stronie):

 Ostatnio odwiedzone
Gierczyce-Czy縴czka
Cmentarz nr 336 - Gierczyce-Czy偶yczka
(2013-11-10)
Gr阞osz體 <br>(cmentarz paraf.)
Cmentarz nr 250 - Gr臋bosz贸w
(cmentarz paraf.)
(2013-09-08)
Otfin體
Cmentarz nr 252 - Otfin贸w
(2013-09-08)
Miechowice Ma砮
Cmentarz nr 254 - Miechowice Ma艂e
(2013-09-08)
Wietrzychowice <br>(cm. paraf.)
Cmentarz nr 255 - Wietrzychowice
(cm. paraf.)
(2013-09-08)
www.cmentarze.jasonek.pl © Copyright 2008-2017 Jasonj Analiza ogl眃alno禼i witryny